ПРОДУКТИ

Има много възможни приложения за сачмените комплекти за предаване на движение, при които
товарите
трябва да бъдат преместени гладко, точно и с минимални усилия във всяка посока.


images/stories/ball_transfer_units.jpg


images/stories/ball_transfer_units_2.jpg