ПРОДУКТИ

Вериги

Описание

Верижните предавки и устройства намират широко приложение във промишлеността.
Основнен елемент в тези предавки е веригата.
Задвижването на верижните предавки става посредством звездочка (водещо колело).
Основни потребители на тези предавки са машиностроителните, металургичните, корабостроителните и др. предприятия както и селска и горскостопанска техника.

сегмент (звено)
 
ВеригиВериги
Вериги
Вериги

 

a
-
работна част
b
-
дължина на нита
d
-
диаметър на нита
d1
-
диаметър отвора на сегмента
h
-
широчина на сегмента
t
-
стъпка

 

Видове вериги:

ВеригиВеригиВериги

1. Кръглозвенни: Най-често срещаните вериги от този тит са елеваторни; транспортьорни; вериги използвани в минната промишленост; вериги работещи в подемно-транспортна техника, като електротелфери, макари и др.

2. Втулко-ролкови: едноредни, двуредни и др.

3. Специфични вериги- в тази група най-често срещани са следните типове:
ролкови вериги за селскостопанска техника, конвейрни, зъбни, вариаторни и др.