ПРОДУКТИ

Сачмени аксиални лагери
 
Сачмените аксиални лагери могат да бъдат едноредни и двуредни. Едноредните сачмени аксиални лагери могат да понасят само натоварвания на натиск от една посока. Те не са подходящи за високоскоростни натоварвания. Двуредните сачмени аксиални лагери могат да понасят натоварвания на натиск от две посоки.