ПРОДУКТИ

Сачмени радиално-аксиални лагери

Поради тяхното разнообразие, радиално аксиалните лагери са най-разпространени.
Тези лагери могат да поемат както радиални така и осеви натоварвания.Монтажа на радиално сачмените лагери е от голямо значение поради това, че същите не могат да работят в условия на изменение съосността на монтажните места.Поради това се допускат съвсем малки ъгли на отклонение на тази съосност.В случай увеличаване на тези ъгли, при неправилен монтаж се влошава кинематиката на работа, пораждат се допълнителни контактни напрежения, които от своя страна намаляват експлоатационният срок на лагера.
 


Наличните серии от тези типове са: