ПРОДУКТИ

01. Автомобилни - назъбени ремъци - AVX 10, AVX 13, AVP13

Описание
  • Експлоатационна температура -30º C up to +80º C
  • Повишена устойчивост за работа при работа с минерални масла.
  • Повишена устойчивост към износване

Автомобилни - назъбени ремъци

AVX 10 AVX 13 AVP 13
b - 10 mm b- 13 mm b- 13 mm
h - 8 mm h -10 mm h- 10 mm
La - 710 - 1735 mm La - 725 - 2500 mm La - 1525 - 1750 mm
Lw = La-13 Lw = La-18 Lw = La-18
Li = La-51 Li = La-63 Li = La-63

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p