ПРОДУКТИ

02. Автомобилни - гладки, тесни - SPZ, SPA, SPB, SPC

Описание
  • Експлоатационна температура -30º C up to +60º C

Автомобилни ремъци - гладки, тесни

SPZ SPA SPB SPC
b- 9.7 mm b- 12.7 mm b- 16.3 mm b- 22 mm
h- 8 mm h- 10 mm h- 13 mm h- 18 mm
Lw- 560 - 2800 mm Lw- 732 - 5600 mm Lw- 1250 - 8000 mm Lw- 2240 - 12500 mm
La- 573 - 2813 mm La- 750 - 5618 mm La- 1272 - 8022 mm La- 2270 - 12530 mm
La= Lw+13 La= Lw+18 La= Lw+22 La= Lw+30
Li= La-51 Li= La-63 Li= La-82 Li= La-113

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p