ПРОДУКТИ

03. Промишлени - тесни, назъбени - XPZ, XPA, XPB

Описание
  • ISO 4184
  • Експлоатационна температура -30º C up to +80º C
    Повишена устойчивост за работа при работа с минерални масла.
    Повишена устойчивост към износване.

Промишлени ремъци - тесни, назъбени

XPZ XPA XPB
b- 9.7 mm b- 12.7 mm b- 16.3 mm
h- 8 mm h- 10 mm h- 13 mm
Lw- 700 - 1720 mm Lw- 730 - 2500 mm Lw- 1250 - 2500 mm
La- 713 - 1733 mm La- 748 - 2518 mm La- 1272 - 2522 mm
La= Lw+13 La= Lw+18 La= Lw+22
Li= La-51 Li= La-63 Li= La-82

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p