ПРОДУКТИ

04. Промишлени - кабелен тип - C22, D32, E40

Описание
  • Експлоатационна температура -30º C up to +60º C

Промишлени ремъци - кабелен тип

C 22 D 32 E 40
b- 22 mm b- 32 mm b- 40 mm
h- 14 mm h- 20 mm h- 25 mm
Li- 2240 - 15000 mm Li- 2240 - 15000 mm Li- 2240 - 15000 mm
Li- 88 - 590 1/2 inch Li- 88 - 590 1/2 inch Li- 88 - 590 1/2 inch
Lw- 2292 - 15052 mm Lw- 2315 - 15075 mm Lw- 2322 - 15082 mm
La= Lw+36 La= Lw+51 La= Lw+75
Lw= Li+52 Lw= Li+75 Lw= Li+82

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p