ПРОДУКТИ

05. Класически - гладки - Z 10, A 13, B 17, 20, C 22

Описание
  • DIN 2215
  • Експлоатационна температура -30º C up to +60º C

Класически - гладки ремъци

Z10 A 13 B 17 20 C 22
b- 10 mm b- 13 mm b- 17 mm b- 20 mm b- 22 mm
h- 6 mm h- 8 mm h- 11 mm h- 12.5 mm h- 14 mm
Li- 500 - 4500 mm Li- 600 - 10000 mm Li- 775 - 15000 mm Li- 1060 - 15000 mm Li- 1060 - 15000 mm
Li -20 - 177 inch Li -23 1/2 - 394 inch Li -30 1/2 - 590 1/2 inch Li- 42 - 590 1/2 inch Li -42 - 590 1/2 inch
Lw-522 - 4522 mm Lw-630 - 10030 mm Lw-818 - 15043 mm Lw-1108 - 15048 mm Lw- 1112 - 15052 mm
La= Lw+16 La= Lw+ 20 La= Lw+ 26 La= Lw+ 31 La= Lw+ 36
Lw= Li+22 Lw= Li+ 30 Lw= Li+ 43 Lw= Li+ 48 Lw= Li+ 52

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p