ПРОДУКТИ

07. Агро - вариаторни, назъбени - HH, HL, HM

Описание
  • ISO 3410
  • Експлоатационна температура -30º C up to +70º C

Агро - вариаторни, назъбени ремъци

HH HL HM
b- 20 mm b- 45 mm b- 50 mm
h- 10 mm h- 20 mm h- 22 mm
Lw- 1150 mm Lw- 1713 - 2134 mm Lw- 2132 mm
La= Lw+17 La= Lw+ 42 La= Lw+ 48
Li= Lw-44 Li= Lw- 83 Li= Lw- 90

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p