ПРОДУКТИ

08. Агро - вариаторни, гладки - HL, HM

Описание
  • ISO 3410
  • Експлоатационна температура -30º C up to +60º C

Агро - вариаторни, гладки ремъци

HL HM
b- 45 mm b- 50 mm
h- 20 mm h- 22 mm
Li- 2240 - 3250 mm Li- 2150 - 5000 mm
Lw- 2323 - 3333 mm Lw- 2240 - 5090 mm
La= Lw+42 La= Lw+48
Lw= Li+83 Lw= Li+90

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p