ПРОДУКТИ

09. Многоклинови - 15J, 25J, HB

Описание

Многоклинови ремъциМногоклинови ремъци

15J 25J HB
b- 15mm b- 25 mm b- 16.5 mm
h- 16 mm h- 25 mm h- 15 mm
Lw- 1400 - 8000 mm Lw- 2240 - 12500 mm Lw- 1400 - 8000 mm
Li- 1337 - 7937 mm Li- 2136 - 12396 mm Li- 1346 - 7946 mm
La=Lw+8 La=Lw+ 16 La=Lw+ 8
Li= La-71 Li= La- 120 Li= La- 62

Дължина на ремъка по работния диаметър - Lw
Дължина на ремъка по стъпковия диаметър - Lp
Дължина на ремъка по вътрешния диаметър - Li
Дължина на ремъка по външния диаметър - La
Ефективна дължина - LE. Тя е приблизително равна на външната дължина.
Ширина на ремъка - b
Височина на ремъка - h
Стъпка - p