ПРОДУКТИ

Семеринги

Описание

Обща информация:

Семеринги

d1- вътрешен диаметър
D1- външен диаметър
H1- височина

Видове семеринги

1.Семеринги тип без прахоуловител

Семеринги тип без прахоуловител

WA

Семеринги тип без прахоуловител

WB

Семеринги тип без прахоуловител

WC

2. Семеринги тип с прахоуловител

Семеринги тип с прахоуловител

WAS

Семеринги тип с прахоуловител

WBS

Семеринги тип с прахоуловител

WCS

3. Семеринг с двойно работещ ръб.
Видовете WAD и WBD са с двоен прахозащитен ръб. Този тип намира приложениеза уплътняване и отделяне на две различни работни среди.

Семеринг с двойно работещ ръб

WAD

Семеринг с двойно работещ ръб

WBD

4. Безпружинни семеринги за работа при среднонатоварени условия.

Безпружинни семеринги за работа при среднонатоварени условия

WAO

Безпружинни семеринги за работа при среднонатоварени условия

WBO

5. Други видове семеринги.
Произвеждат се и други видове семеринги, които са разновидност на основните видове. Такива са:
без пружина, с указател на посоката на въртене (обратно и по часовниковата стрелка); с нарези по външния диаметър; с двоен уплътняващ ръб; с подсилен уплътняващ ръб; с пружинно подсилен уплътняващ ръб с двоен прахоуловител; разделящ се тип.